Varför en SFF-fotograf?

Det är prisvärt att få en bra bild korrekt levererad. Det lönar sig helt enkelt att anlita proffs.

För att bli medlem i Svenska Fotografers Förbund måste man vara yrkesverksam fotograf.  Det går inte att sätta kvalitetskrav på bilderna - men för att bli medlem måste man kunna styrka att man arbetar som professionell fotograf. 

SFF verkar också för att våra medlemmar kontinuerlig fortbildar sig på områden som bildbehandling, ljussättning, bildkommunikation och företagande för att bibehålla sin professionalitet.

Våra medlemmar kan även auktorisera sig i digital bildleverans - och får rätt att använda logotypen för enligt SFF auktoriserade fotografer i digital bildleverans. Det är höga krav som ställs på den som ska göra det så kallade A-testet. Auktoriseringen är utvecklad av SFF i samarbete med Hans Sundqvist och Stefan Ohlsson mfl. I dag är det många uppdragsgivare och arbetsgivare som kräver att en fotograf som ska anlitas har auktorisering.

Om du vill köpa fototjänster på en professionell nivå, som du vill känna dig säker på gäller såväl utförande som leverans, bör du söka bland Svenska Fotografers Förbunds ca 2 000 medlemmar. Här hittar du dem

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt