Utgivningsplan 2014

”Läste just 2:a numret i natt och gillade det skarpt. Intressant med olika perspektiv på fotografi” Anders Petersen, fotograf.

FOTOGRAFISK TIDSKRIFT ges ut av Svenska Fotografers Förbund (SFF) – sedan 1888. Ett magasin för alla som intresserar sig för den fotografiska bilden och villkoren för att skapa och vara verksam som fotograf i Sverige i dag.

Redaktör är journalisten Jenny Morelli. Upplaga 2900 ex.
F finns att köpa på Bokhandeln Konstig och på Kulturhusets bokhandel.
Här kan du läsa Fotografisk tidskrift online.

Fotografisk tidskrift finns på Facebook och Twitter.
www.sfoto.se har mellan 25 000 och 30 000 unika besökare per månad.

UTGIVNINGSPLAN 2014
 

NR- UTGIVNINGSVECKA- MATERIALDAG

Nummer 1/2
Utgivningsvecka 14
Materialdag 17 mars

Nummer 3/4
Utgivningsvecka 24
Materialdag 26 maj

Nummer 5
Utgivningsvecka  42
Materialdag 29 september

Nummer 6
Utgivningsvecka 50
Materialdag 24 november

ANNONSORIGINAL LEVERERAS I FORM AV:• Digitalt som PDF med inkluderade typsnitt, alternativt som QXpress- eller InDesigndokument. Bifoga färgutskrift.• Raster: 175 lpi• Fyrfärgsmaterial färgdelat enligtISO Coated v2 300%.• Job option och tryckprofil finns att ladda ner på www.annonshuset/f-annons. FÖR FELAKTIGT eller ofullständigt material debiteras reprokostnad enligt för varje tid gällandeprislista. Finns behov av hjälp med utformning och originalframställning – kontakta oss! ANNULLERING AV BESTÄLLD ANNONS: senast 30 dagar före materialdag.

Fotografisk Tidskrift förbehåller sig rätten att debitera för ej avbeställd annonsplats vare sig det beror på uteblivet material eller underlåtande att avbeställa. Tidningen är momsbefriad.

ANNONSPRISER 
UPPSLAG 440 x 266 mm Utfallande:480 x 300 mm+ 3 mm påvarje sida 35 000 kr
HELSIDA 198 x 266 mm Utfallande:240 x 300 mm+ 3 mm påvarje sida 19 800 kr
HALVSIDA 96 x 266 mm198 x 130 mm 12 500 kr
KVARTSSIDA 96 x 130 mm198 x 62 mm 7 100 kr
ÅTTONDELSSIDA 96 x 62 mm198 x 28 mm 4 200 kr

WWW.SFOTO.SE  
SIDBANNER 125 x 155 pixlar 7 500 kr/mån  2 700 kr/vecka
TOPPBANNER 899 x 125 pixlar 16 500 kr/mån 6 000 kr/vecka
I priset ingår repetition av annonsen längst ner på sidan.

ANNONSBOKNINGANNONSHUSET AB Linnégatan 22, 114 47 Stockholm
Tel: 08 / 662 75 03 Fax: 08 / 662 71 29  Hans Flygare: hans@annonshuset.se

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt