Så förstärker du kontrasten

Den digitalt fotograferade bilden har innan bearbetningen en betydligt sämre separation i dessa mellantoner. Naturligtvis kan detta korrigeras, till exempel med en kurvjustering som trycker samman skuggvalörer och ökar kontrasten i mellantonerna. En sådan S-formad kurva är ofta tillräcklig för att få bort det mesta av denna platthet som många digitala bilder har. Men det är inte alltid det räcker för att få en tillräcklig separation i mellantonerna.

En enkel och snabb metod för att förstärka kontrasten i bildens mellantoner får du fram genom att använda filtret Oskarp mask på ett lite okonventionellt sätt. Metoden brukar kallas Hiraloam, vilket står för High Radius Low Amount, det vill säga att använda filtret med en betydligt högre inställning på radien än normalt och samtidigt ha en mycket låg inställning på mängden.

Du gör detta bäst på ett separat lager. Om din bild bara innehåller ett bakgrundslager skapar du detta lager enklast genom snabbkommandot ⌘/ctrl + J i Photoshop. Innehåller din bild flera lager, markera först det översta lagret i din lagerpanel och använd sedan snabbkommandot ⌘/ctrl + shift + alt + E. När du skapat ditt nya lager använder du filtret Oskarp mask (Filter > Skärpa > Oskarp mask). Börja med att ställa in en mängd på cirka 100 procent och dra sedan radien uppåt till dess att du ser att bildens konturer förstärks. Det känns som en dimma avlägsnas från bilden.

Beroende på bildens utseende och upplösning varierar en lämplig radie rätt kraftigt. Men jag hamnar normalt inom ett spann från 20 pixlar upp mot 70 pixlar. Ju högre upplösning som bilden har, desto högre värde på radien behöver du använda. Bilder med små fina detaljer kräver en lägre radie än en bild med stora, kraftiga detaljer.

Bildens utseende ser nu väldigt överdriven ut. Reducera mängden neråt till dess att du får bort detta överdrivna utseende. Även här varierar ett lämpligt värde inom rätt stora ramar, men någonstans mellan 20 till 50 procent bör mängden hamna på.

Även med denna låga mängd kan det uppstå konturlinjer runt motivet som avslöjar att du skärpt bilden.  Det är nu som fördelen med det separata lagret som du skapade i inledningen kommer in. För nu är det enkelt att skapa en lagerstil som tar bort dessa distraherande linjer. Gå till lagerpanelen och dubbelklicka på det övre lagret. Gör detta antingen på den lilla ikonbilden i lagret eller till höger om namnet på ditt lager. Du öppnar på så sätt en dialogruta som heter Layer Style (Lagerstil). Längst ner i denna dialogruta hittar du Blend if… (Blanda om…). Dra i trianglarna som finns under den övre gråskalan, den som har namnet This Layer (Detta Lager).

Inställningarna i dialogrutan Lagerstil.

 

Dra den vita triangeln åt vänster till dess att de vita konturlinjerna försvinner. Håll sedan ner alt-tangenten och dra den vänstra halvan av denna triangel ytterligare en bit åt vänster.Upprepa sedan detta för den svarta triangeln. Värdena brukar ligga på 25-50 för den svarta triangeln och 200-225 för den vita triangeln. Men kolla på din bild och använd de inställningar som ger ett bra resultat för den. Hela effekten kommer att avta något, men framförallt försvinner de halolinjer som finns runt kraftiga konturer i bilden.

Bilden som den ser ut när den är färdigbearbetat, men innan den oskarpa masken lagts på. Du ser den färdiga bilden i inledningen på artikeln. Där har den oskarpa masken lagts på med ett värde på 40 på mängden och 60 på radien.

Tycker du fortfarande att effekten är för kraftig är det enkelt att reducera den genom att gå till lagerpanelen, klicka på ordet Opacity (Opacitet) och dra markören åt vänster under det att du håller musknappen nedtryckt. Ditt lager blir mer och mer transparent och allt mer av det underliggande, icke-skärpta lagret, blir synligt.På detta sätt är denna effekt väldigt flexibel. Du kan använda den och få kraftiga eller subtila effekter. Som vanligt är det smidigt att skapa ett makro av alla stegen, så att du slipper memorera alla de ingående stegen. Och som vanligt hittar du dessa makron här.

Bifogade filer: 

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt