Gömda funktioner i Photoshop CC 2017

Men det visade sig att Photoshop fortfarande har kvar verktyget Förfina mask, det är bara väldigt väl undangömt. Om du skapar en markering i din bild, som du sedan vill förbättra med Förfina mask, går du till menyn Markera och väljer kommandot Markera och maskera. Men håll samtidigt ner skift-tangenten, vilket medför att den gamla dialogrutan Förfina mask öppnas istället.

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt