CaptureOne uppdateras

Det har också blivit enklare att skapa högkvalitativa masker till ett lager med funktionen Refine Mask. Alla justeringsverktyg kan nu användas i ett lager, för att kunna göra alla justeringar selektivt på ett parti i bilden. 

En ny funktion är att skapa noteringar och anterckningar direkt i bilden, vilket underlättar kommunikation mellan till exempel en fotograf och en retuschör. Noteringarna hamnar i ett separat lager när bilden exporteras som en PSD-fil. 

Färgåtergivningen har också förbättrats när flera lager har använts, särskilt när man använt masker med luddiga övergångar. 

Läs mer…

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt