Kodak skapar kryptovaluta

Systemet bygger på bilderna får en inbyggd kod som gör det möjligt för Kodak att spåra bildens ursprung. Denna kod ska bevaras även om bilden bearbetas kraftigt. Denna database har fått namnet Kodak One. Betalningen sker i en ny kryptovaluta, kallad Kodak Coin. 

Kryptovalutor har blivit ett oerhört hett ämne, framförallt efter framgångarna med bitcoin. Kodaks valuta bygger på samma underliggande teknik som bitcoin. Men genom att skapa sin egen valuta kommer Kodak tjäna mer på transaktioner som genomförs i detta system än om de skulle använda bitcoin som valuta.

Kursen för Kodaks aktier gick upp kraftigt efter det att Kodak tillkännagav detta system. På gårdagens börs ökade värdet från $3 till $6.80. Detta trots den rätt kraftiga kritik som riktats mot detta system av många bedömare

Samtidigt satsar Kodak på att återuppta tillverkningen av diafilm och Super 8-kameror. Utvecklingen av Super 8-kameran och dess filmkasett har nu kommit så långt att Kodak tror att de ska kunna börja sälja kameror, film och framkallning under 2018

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt