Kameraexporten från Japan rasar med 31% från föregående år

Raset från föregående år, 2015, vara drygt 31% så minskningen har gått i en mycket snabb takt. Det är framförallt kompaktkamerorna som tagit stryk i konkurrensen med mobiltelefonerna. Här var minskningen under 2016 43.7%. Detta innebär att systemkameror tar en större och större del av den krympande marknaden och svarar idag för nästan 50% av den totala exporten.

Även under 2017 förväntar sig den japanska kameraindustrin en minskning ner till 21,70 million enheter, det vill säga en minskning på drygt 10%. Siffrorna är framtagna av CIPA, Camera & Imaging Products Association.

Läs mer…

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt