I väntan på den globala slutaren

Elektroniska slutare fungerar genom att sensorn aktiveras under ett kort slag och sedan läses informationen ut från sensorn, rad för rad. Efterhand har fler och fler tillverkare gjort det möjligt att använda den elektroniska slutaren också för stillbildsfotografi. 

Elektroniska slutare har en rad fördelar. De är tysta, helt tysta, vilket gör att tillsammans med en spegellös kamera går det att fotografera ljudlöst. En elektronisk slutare går också att ställa in på absurt korta exponeringstider. I dagens kameror ger de slutartider ner till 1/32 000 sek. Eftersom slutaren är elektronisk finns inte heller några rörliga delar som kan ge vibrationer. Med dagens kameror med extremt hög upplösning blir det allt viktigare att undanröja alla källor till vibrationer, som spegel- och slutarrörelse. Kameratillverkarna får lägga ner allt mer arbete på att konstruera slutare som inte bidrar till vibrationer. 

Det verkar ju som det bara finns fördelar med elektroniska slutare, men tyvärr finns det en tydlig nackdel. Slutaren öppnas och stängs inte över hela sensorytan samtidigt. Det innebär att den övre delen av bilden exponeras vid en lite annorlunda tidpunkt än den nedre delen. 

Det ger upphov till bilder där rörliga objekt kan se mycket märkliga ut. Det kan också ge bilder som varierar i färg och ljushet om de tas i lysrörsljus på alltför korta tider. Detta eftersom lysrören blinkar i takt med växelströmmens frekvens, vilket här i Europa är 50 Hz. Om du då tar en bild på till exempel en 1/250 sek kommer vissa delar av bilden exponeras när lysröret lyser som starkast, andra delar när lysröret är som svagast. 

Eftersom lysrör tänds och släcks i takt med växelströmmen, hinner lysröret tändas och släckas flera gånger i denna bild. Varje enskild del av bilden exponeras under 1/1250 sek, men totalt tar det 1/250 sek för hela bilden att exponeras.

Det kan också ge upphov till lite märkliga effekter när man panorerar snabbt med kameran. Hus ser ut att luta i sidled, stillastående människor ser ut att falla omkull.

Egentligen är problemet inte nytt. Även ridåslutaren kan skapa samma förvrängningar i bilden. En av de mest kända bilderna som visar denna effekt är Jacques Henri Lartigues berömda bild »Le Grand Prix A.C.F.«. 1913 fotograferar Lartigue en, för dåtidens förhållanden, mycket snabb bil. Genom att överdelen av bilden exponerades först ser bilen ut att luta framåt. Detta blev sedan ett stilgrepp som användes i alla serieteckningar för att visa att bilen var i rörelse.

Lösningen idag är att inte använda den elektroniska slutaren när man fotograferar snabbt rörliga objekt eller i lysrörsljus på korta slutartider. Det är en orsak till att den mekaniska slutaren finns kvar. Men på längre sikt kommer vi få slutare som kan läsa ut all information från sensorn på en enda gång istället för pixelrad för pixelrad. Dessa slutare brukar kallas för globala slutare. Idag dras de globala slutarna med en hel del brister, framförallt att de medför en hel del ljusförluster. Men alla kameraföretag arbetar intensivt för att få fram en sådan global slutare utan dessa nackdelar. När de får fram en sådan slutare kan vi utesluta de mekaniska slutarna och njuta av tystare kameror.

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt