Konvertera från färg till svartvitt

I en av dessa 486 böcker tar författaren upp 31 olika metoder att överföra en färgbild till en gråskalebild. Och då har han inte tagit med alla de tilläggsprogram som finns för att göra dessa konverteringar, program som Silver Efex Pro, MacPhun Tonality eller Topaz B & W Effects, för att ta upp tre av de mer kända. 

Men en bra konvertering från färg till svartvitt beror sällan på vilken metod som används. Viktigare är hur färgerna i bilden översätts till olika grånyanser. Och för det finns det inget färdigt recept. I en bild som domineras av grönska behöver du göra en sorts konvertering, i en bild med hudtoner en annan, en landskapsbild som domineras av en blå himmel behöver en tredje. Jag gör mina konverteringar i Lightroom, i den flik som heter NML/Gråskala om det är en råfil jag bearbetar. Har jag en jpeg- eller tiff-fil använder jag justeringslagret Svartvitt i Photoshop. 

I F nummer 2/2012 skrev jag om hur jag använder dessa filter. Men även om du använder ett av dessa filter blir resultatet ofta lite plattare och mindre nyanserat än om du använder film. Orsaken är att filmen har en kontrastkurva som ökar kontrasten i mellantonerna. 

Olika filmer har olika kontrastkurvor, vilket medför att de passar bättre för vissa motivtyper. Oftast delas filmer in i två kategorier, de med kort tå = hög kontrast i skuggorna, eller med lång tå = hög kontrast i högdagrarna. Samma effekt är enkel att skapa vid en råkonvertering. Där har du också fördelen av att kunna testa olika kurvor för varje bild. Dessutom kan du fintrimma kurvan efter det att du har valt en grundläggande karaktär.

I Camera Raw och Lightroom finns två olika kurvverktyg, kallade parametrisk kurva och punktkurva. Jag använder den parametriska kurvan för den grundläggande karaktären på bilden. Sedan finjusterar jag valörerna i bilden med punktkurvan. 

I den parametriska kurvan är tonskalan indelad i fyra delar, kallade Högdagrar, Ljusa, Mörka och Skuggor. Det gör att de justeringar som kan göras är rätt oflexibla. Vill jag skapa en kontrast mellan två närliggande toner är punktkurvan ett betydligt bättre verktyg. Men den parametriska kurvan är utmärkt för att skapa en grundkaraktär åt bilden. 

I denna bild används en kurva som förstärker separationen i de ljusa valörerna. En sådan kurva lämpar sig ofta väl för ljusa bilder, som till exempel porträttbilder på ljushyade personer.

Kurvan som användes vid råkonverteringen såg ut på detta sättet.

Här används en kurva som bevarar separationen i bildens mörka valörer. 

Och för bilden ovan användes en kurva med detta utseende. Denna kurva lämpar sig ofta för mörka bilder.

För att få fram de olika karaktärerna brukar jag börja med att ändra på de segment av tonskalan som påverkas. För bilder där jag vill ha mycket av separationen i högdagrarna drar jag de tre trianglarna som definierar var respektive parti ska avgränsas åt höger. Och naturligtvis blir det tvärtom för bilder där jag vill förstärka separationen i skuggorna. 

För att göra det enkelt för mig sparar jag sedan dessa som förinställningar. Så i stället för att dra i trianglar och kurvor kan jag bara klicka på de tre förinställningarna jag har, en för normal kurva, en för högdagerseparerande och en för skuggseparerande. Det gör det snabbt att jämföra de olika resultaten och se vilken som är bäst för det fortsatta arbetet.

För att göra det ännu enklare för dig har jag sparat dessa förinställningar och lagt upp dem här. Du hittar länken till dem nedanför denna artikel. Vill du använda dessa, ladda hem dem och packa upp dem. Gå sedan till Lightrooms inställningar och klicka på fliken för förinställningar (Presets). I den fliken finns en knapp som heter »Visa mapp för Lightroom-förinställningar« (Show Lightroom Presets Folder). När du klickar på denna knapp kommer du till en mapp som heter Lightroom. Öppna denna mapp och välj där mappen Develop Presets. Lägg dessa förinställningar i mappen User Presets. Gå tillbaka till Lightroom och starta om programmet. När programmet återigen öppnas hittar du dessa tre kurvor under Förinställningar. 

När du har installerat den är det bara att klicka på de tre olika för att se vilken du tycker passar bäst för din bild. Men kom ihåg, det blir bara en utgångspunkt för din vidarebearbetning. Jag har gjort inställningarna så att de ger ett rätt kraftigt resultat och ofta behöver jag justera ner effekten en del för att få ett bra resultat.

Bifogade filer: 

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt