Att få svartvitt att bli rätt i tryck

Svaret är en blandning av felaktiga inställningar i Photoshop kombinerat med fel tryckmetoder. I den bästa av alla världar skulle vi bearbeta våra svartvita bilder på samma sätt som våra färgbilder, det vill säga vi skulle kunna bearbeta dem utan att veta hur de sedan ska användas. Och det kan vi faktiskt göra. Gå in i Photoshops färginställningar och ändra inställningen för gråskalebilder till Gamma 2,2. 

Om sedan alla gjorde rätt skulle problemet vara löst. Men det är alldeles för få som gör rätt. Liksom när vi trycker en färgbild, måste också de svartvita bilderna anpassas till det papper som ska användas vid tryckningen. Detta är en självklarhet när det gäller färgbilder. För svartvita bilder glöms detta nästan alltid bort. Det medför att bilderna oftast blir för mörka, ibland för ljusa.

Skickar du iväg svartvita bilder som ska tryckas måste du anpassa dem till rätt punktförstoring. När jag bearbetar svartvita bilder låter jag dem ligga i gamma 2,2. Ska jag skriva ut bilden eller publicera den på en webbsida behöver jag inte konvertera bilden till ett annat värde. Men ska den tryckas avslutar jag bearbetningen med att konvertera den till rätt punktförstoring (Redigera > Konvertera till profil).

Vad är då rätt punktförstoring? Det beror på det papper som du ska trycka bilden på. Högbestruket papper, ett sådant papper som du just nu håller i handen, kräver en punktförstoring på 15 %. Lättbestruket papper, sådant papper som används till veckotidningar, kräver en punktförstoring på 20 %. Obestrukna papperskvaliteter kräver en punktförstoring på 25 %. Det gör också bilder som ska tryckas på dagstidningspapper.

Så det innebär att problemet är löst? Det är bara att skicka iväg bilderna med rätt punktförstoring och allt kommer se bra ut? Jag önskar att det vore så lätt. 

Det du får om du gör på detta sätt är en bild som visserligen kommer att ha rätt ljushet, men jämfört med färgbilderna kommer de svartvita se gråa och bleka ut i svärtan. En färgbild trycks ju med fyra färger; cyan, magenta, gult och svart. I de allra mörkaste partierna blir den totala färgmängden upp mot 300 % färg. Trycker du en svartvit bild blir den maximala mängden färg 100 %, eftersom den bara trycks med svart färg.

Trycks bilden enbart med svart färg får de svarta partierna en sämre svärta än vad färgbilder får.

Vill du ha svartvita bilder med bra djup i svärtan är lösningen att trycka dem som en färgbild, det vill säga med cyan, magenta, gult och svart. Du konverterar din svartvita bild till den tryckprofil som också används för färgbilderna. Du får bilder med bra svärta, men det finns då risk för att du får färgstick i dina svartvita bilder. Om inte tryckaren har perfekt kontroll på sin tryckpress kan bilderna få till exempel ett svagt grönstick. Sticket är oftast rätt svagt och de flesta skulle nog inte lägga märke till det. Men om du har flera bilder på ett uppslag i din trycksak, kan bilderna på vänstersidan få ett stick och bilderna på högersidan ett annat. Och då syns färgsticken ordentligt. Ett sådant exempel ser du i förra numret av f. Tittar du på omslagets insida och jämför den bilden med bilden på höger sida ser du skillnaden i färg.

Genom att trycka bilden med samma färger som används för färgbilder får bilden en djupare svärta. Men risken för att bilden får ett färgstick är stor.

I ett normalt färgtryck används cyan, magenta och gult i relativt stor utsträckning. Små variationer i färghållningen i tryckpressen ger bilder vars färg varierar.

Lösningen på detta problem är att använda en speciell tryckprofil för svartvita bilder, en så kallad fyrfärgsvartvit profil. En sådan profil använder framförallt svart tryckfärg och adderar bara cyan, magenta och gult i de mörkare partierna av bilden. Det är dock inte alla tryckerier som har en sådan profil. Men har de det, är det den bästa lösningen för dina svartvita bilder. Ska du göra en bok med både färg- och svartvita bilder är det värt att leta reda på ett tryckeri som har en sådan specialprofil.

Genom att separera bilden till CMYK med en speciell profil, avsedd för svartvita bilder, kan man få ett betydligt stabilare resultat.

I en sådan profil används den svarta färgen i mycket större utsträckning än i en normal färgprofil. Små variationer i färghållningen påverkar inte resultatet alls i samma utsträckning.

Men vad gör du om du inte vet vilket tryckeri som ska trycka bilden? Du vet bara att bilden ska användas i en trycksak som ska tryckas på till exempel ett högbestruket papper. Jag gör då en konvertering till tryckeriets vanliga profil, den som de använder för färgbilder. Sedan lägger jag en svag ton på bilden, oftast åt en lite varm ton. Eftersom bilden redan från början har en viss ton blir den då mycket mindre känslig för små variationer i tryckprocessen. 

Genom att ge bilden en svag färgton redan från början reducerar du risken för att få ett otrevligt färgstick.

Du hittar tryckprofiler för vanliga tryckförhållanden och ett makro som lägger på en ton på dina bilder nedan. Använd makrot efter det att du konverterat din bild till tryckprofilen.

 

Bifogade filer: 

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt