NEC SpectraView Reference 242

Finns det då någon skillnad i kvalitet mellan deras mest avancerade skärmar? Jag har nyligen testat Eizos ColorEdge CG 277. I NEC:s sortiment motsvaras den av SpectraView Reference 272, en 27" skärm. Den finns också i en 24" variant, då kallad SpectraView Reference 242. Jag har nyligen genomfört en längre test även av denna skärm. 

Båda dessa skärmar har samma grundläggande specifikationer, det vill säga de använder en IPS-panel med en LED-belysning. De har ett stort färgomfång som täcker in Adobe RGB till mer än 98 %, enligt de mätningar jag gjort. 24"-skärmarna har en upplösning på 1920 x 1200 pixlar, 27"-modellerna har en upplösning på 2560 x 1440 pixlar. 

De gråmarkerade ytorna är de som inte skärmen kan återge helt korrekt av alla de färger som Adobe RGB innehåller. Vid mina mätningar får jag ett resultat som visar att drygt 98 % av alla de färger som Adobe RGB kan reproducera kan visas på denna skärm.

Den röda figuren visar alla de färger som skärmen kan återge. Adobe RGB återges i den flerfärgade figuren. SpectraView 242 Reference kan visa mer mättade färger än Adobe RGB bland de kallare färgerna.

LED som bakgrundsljus

Att använda LED-ljus som bakgrundsbelysning istället för de lysrör som varit vanligt hittills har en rad fördelar. Framförallt är belysningen stabilare över längre tid. Vi kan alltså räkna med att en skärm med LED-belysning håller under längre tid.

Nackdelen med LED är framförallt att små variationer i temperatur gör att skärmens färg ändras. Det medför att du kan kalibrera din skärm på förmiddagen, men efter ett par timmar har skärmens färgåtergivning ändrats så mycket att den inte längre är godkänd. 

NEC har löst detta med en inbyggd sensor som kontinuerligt mäter av ljusstyrka och färgåtergivning och reglerar bakgrundsbelysningen så att den har samma återgivning över en hel arbetsdag. Jag har gjort en validering en gång i timmen under 8 timmar och alla var helt godkända. Det verkar alltså som NEC har hittat en fungerande lösning på problemet med temperaturvariationer.

Inför viktigare jobb, där jag har haft behov av en mycket noggrann färgåtergivning, har jag validerat skärmen. Under de två månader som jag har använt skärmen har jag inte någon gång behövt kalibrera om skärmen, eftersom valideringen alltid har gett ett godkänt resultat. Sensorn som mäter och justerar bakgrundsljuset verkar fungera som det är tänkt.

Kalibrering

Kalibreringsprogrammet som följer med skärmen heter SpectraView Profiler. I själva verket är det ett program från den tyska tillverkaren Basiccolor som döpts om. Enligt min åsikt är detta det bästa kalibreringsprogram för skärmar som finns idag. Jag har inte testat alla kalibreringprogram, men jag har testat alla de stora program som finns på marknaden idag. Framförallt ger Basiccolor Display en mycket stabil gråtonsåtergivning. 

En nackdel med detta program är att det tar lång tid att kalibrera skärmen. Men eftersom jag inte behöver göra det så ofta är detta en liten randanmärkning.  Skulle jag önska mig ännu mer av programmet så skulle det vara en mer avancerad validering av skärmens färgåtergivning. Som det är nu använder jag programmet UDact för att kontrollera skärmen. 

Den stora skillnaden mellan Eizos CG-skärmar och NEC:s SpectraView-serie är den inbyggda kalibratorn i Eizos skärmar. Det finns ju för- och nackdelar med denna metod. Fördelen är väl framförallt att det är bekvämt att låta den inbyggda kalibratorn sköta kalibreringen på natten. Nackdelen är väl framförallt märkbar om man sitter flera användare tillsammans. Då har varje skärm sin egen kalibrator, med eventuella variationer. Sitter man fler tillsammans blir det ju också billigare att köpa en avancerad kalibrator och dela på denna. 

Mätresultat

När jag kollar en skärm använder jag dels programvaran UDact för att mäta hur exakt färgåtergivningen är och hur jämn skärmens färgåtergivning över ytan är, dels en rad testbilder. Mätresultaten från UDact visar att skärmen har en mycket exakt färgåtergivning. Den ger ett godkänt resultat med bred marginal. Färg- och ljusvariationerna mäts på 24 olika ställen på skärmen och visar extremt små variationer på 1 %. NEC säger sig kalibrera varje skärm och testresultatet verkar understödja detta.

Mätresultatet anger en avvikelse på Delta E 0,6 frårn det teoretiskt perfekta resultatet. Eftersom avvikelser under 1 är osynliga för oss människor, innebär detta att färgerna återges korrekt på skärmen. Också variatioinen i ljus och färg över skärmens yta visar väldigt små variationer på 1%. En variation på upp till 4% brukar ses som svår att se på skärmen.

Också mina testbilder gav ett mycket bra resultat. Framförallt är mjukheten i skuggåtergivningen imponerande. Kombinationen av en bra skärm, bra programvara och en bra, ljuskänslig kalibrator ger en mjuk och nyanserad återgivning.

Vilken är bäst?

Till slut, vilken av dessa skärmar ger den bästa bildåtergivningen? Båda Eizo ColorEdge CG 277 och NEC SpectraView 242 Reference har en mycket hög kvalitet. Med en korrekt kalibrering och profilering får du en korrekt återgivning av dina bilder med båda dessa skärmar. 

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt