Svenska Fotobokspriset 2018

Svenska Fotobokspriset 2018

Nu är anmälan till Svenska Fotobokspriset 2018 öppen! Den hittar du här. Sista anmälningsdag är 31 december.

Priset delas ut lördag 10 mars 2018 på Hilton Slussen, Stockholm. Mer information om dagen kommer. 

Vem kan söka priset?

• Upphovspersonen ska vara svensk medborgare eller folkbokförd i Sverige.
• Priset ges endast till nu levande fotografer.
• Jurymedlem får inte söka priset. 
• Styrelseledamot i Fotoförfattarna får inte söka priset.
• Boken ska vara tryckt och försedd med ISBN-nummer. 
• Boken ska vara utgiven under kalenderåren 2016 och 2017 och inte tidigare nominerats.

Kriterier för jurybedömning:

• I centrum för priset står det egna fotografiska författarskapet. 
• Böckerna bedöms efter innehållets idé och genomförande. 
• Det ska finnas en korrespondens mellan den fotografiska gestaltningen och bokens form. 
• Bokens och innehållets kvalitet liksom fotografiernas verkshöjd och originalitet ska tillmätas stor vikt.

Sammansättning av juryn:

• Juryn består av max 5 personer som har en bred kompetens och erfarenhet av arbete med
fotografiska projekt, författarskap och bokproduktion. 
• Juryn utses av styrelsen för Fotoförfattarna.

Din bok lämnar du personligen, skickar som brev eller som paket med företagspost till: 
Svenska Fotografers Förbund
Hornsgatan 103
117 28 Stockholm
Märk paketet med "Svenska Fotobokspriset". 

Observera att det kostar 200 kr i anmälningsavgift för icke medlemmar i Fotoförfattarsektionen inom SFF. 
Betala in 200 kr (ink moms) till BankGiro 274-9075. Märk betalningen: Fotobokspriset + ditt namn.
Vill du som SFF-medlem istället ansluta dig till Fotoförfattarna anmäler du dig genom att maila till sff@sfoto.se. Kostnaden för att vara med i FFS är 170 kronor per år. 

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt