Svenska Fotobokspriset

Svenska Fotoboksprisgalan hålls den 22 mars på Rival i Stockholm. 

Fotobokspriset 2017 tilldelas Kalle Assbring som i boken Fadern, Sonen och Göran berättar om mordet på sin far Göran i Eritrea 1983.

Vinnande bok erhåller ett stipendium om 60 000 kr och övriga nominerade 10 000 kr var. 

Svenska Fotobokspriset delas ut av Fotoförfattarna inom Svenska Fotografers Förbund.

Läs här om årets vinnare av Svenska Fotobokspriset 2017

Vem kan söka priset?

• Upphovspersonen ska vara svensk medborgare eller folkbokförd i Sverige.
• Priset ges endast till nu levande fotografer.
• Jurymedlem får inte söka priset. 
• Styrelseledamot i Fotoförfattarna får inte söka priset men kan lämna in egna böcker utom tävlan. 
• Boken ska vara tryckt och försedd med ISBN-nummer. 
• Boken ska vara utgiven under 2015 och 2016, och inte tidigare nominerats.

Som ett led i förändringen av inlämningen till Svenska Fotobokspriset och för att ge alla böcker två möjligheter att delta gäller följande för inlämningen till 2017 års pris:
Bok utgiven efter 1 september 2014 och som tidigare inte lämnats in till Svenska Fotobokspriset två gånger, kan lämnas in till Svenska Fotobokspriset 2017. 

Kriterier för jurybedömning:

• I centrum för priset står det egna fotografiska författarskapet. 
• Böckerna bedöms efter innehållets idé och genomförande. 
• Det ska finnas en korrespondens mellan den fotografiska gestaltningen och bokens form. 
• Bokens och innehållets kvalitet liksom fotografiernas verkshöjd och originalitet ska tillmätas stor vikt.

Sammansättning av juryn:

• Juryn består av max 5 personer som har en bred kompetens och erfarenhet av arbete med
fotografiska projekt, författarskap och bokproduktion. 
• Juryn utses av styrelsen för Fotoförfattarna.

Din bok lämnar du personligen, skickar som brev eller som paket med företagspost till: 
Svenska Fotografers Förbund
Hornsgatan 103
117 28 Stockholm
Märk paketet med "Svenska Fotobokspriset". 

Mer information finns på Svenska Fotoboksprisets hemsida.

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt

Kommande kurser

Inga aktuella kurser för tillfället.