Svenska Fotobokspriset

Nu är anmälan öppen till Fotobokspriset 2018: 

Nu är anmälan öppen till Svenska Fotobokspriset 2018. Här hittar du den.

Vinnande bok erhåller ett stipendium om 60 000 kr och övriga nominerade 10 000 kr var. 

Svenska Fotobokspriset delas ut lördag 10 mars 2018 på Hilton Slussen, Stockholm. Mer information om dagen kommer.

Vem kan söka priset?

• Upphovspersonen ska vara svensk medborgare eller folkbokförd i Sverige.
• Priset ges endast till nu levande fotografer.
• Jurymedlem får inte söka priset. 
• Styrelseledamot i Fotoförfattarna får inte söka priset men kan lämna in egna böcker utom tävlan. 
• Boken ska vara tryckt och försedd med ISBN-nummer. 
• Boken ska vara utgiven under 2016 och 2017, och inte tidigare nominerats.

Kriterier för jurybedömning:

• I centrum för priset står det egna fotografiska författarskapet. 
• Böckerna bedöms efter innehållets idé och genomförande. 
• Det ska finnas en korrespondens mellan den fotografiska gestaltningen och bokens form. 
• Bokens och innehållets kvalitet liksom fotografiernas verkshöjd och originalitet ska tillmätas stor vikt.

Sammansättning av juryn:

• Juryn består av max 5 personer som har en bred kompetens och erfarenhet av arbete med
fotografiska projekt, författarskap och bokproduktion. 
• Juryn utses av styrelsen för Fotoförfattarna.

Din bok lämnar du personligen, skickar som brev eller som paket med företagspost till: 
Svenska Fotografers Förbund
Hornsgatan 103
117 28 Stockholm
Märk paketet med "Svenska Fotobokspriset". 

Sista anmälningsdag: 31 december 2017.

Fotobokspriset 2017 tilldelas Kalle Assbring som i boken Fadern, Sonen och Göran berättar om mordet på sin far Göran i Eritrea 1983. Läs här om vinnaren av Svenska Fotobokspriset 2017

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt