Stipendier från Hasselblad

I enlighet med Victor Hasselblads intentioner eftersträvas en internationell förankring och utblick beträffande de fotografiska stipendierna.

Postdoc-stipendium
Du som är fotobaserad konstnär och har en doktorsexamen kan söka en 2-årig postdoktorstjänst som Hasselbladstiftelsen instiftat i samarbete med Akademin Valand, med start hösten 2016. Akademin Valand och Hasselbladstiftelsen har ett långsiktigt samarbete för att utveckla den kritiska reflektionen över och förmedlingen av fotografi. Som en del av detta program bjuder vi nu in fotobaserade konstnärer som avlagt doktorsexamen till att ansöka om ett 2-årigt postdoktorsstipendium med början i september 2016.

Inriktning på fotografi och mänskliga rättigheter
Hasselbladstiftelsen startade ett forskningsprojekt om fotografi och mänskliga rättigheter under hösten 2016. Ansökningarna kan vara inriktade på frågor om det fotografiska mediets roll – både historiskt och i nutiden – som social dokumentär, deltagande fotografi, i gräsrotsjournalistik, övervakning och ”sous-veillance”, politisk aktivism och konstnärliga uttryck, såväl som i maktmissbruk och de utmaningar grundläggande mänskliga rättigheter står inför.

Mer information om deadline för ansökan och mer om stipendiet hittar du på Hasselbladstiftelsens hemsida och Akademin Valands hemsida

Victor-stipendiet 
6 månader i New York
Victorstipendiet främjar vidareutbildning på post graduate-nivå vid välrenommerade institutioner utanför Norden. Två stipendier delas ut: en Master-utbildning i Storbritannien och en sex månaders ateljévistelse i New York.

Naturfotostipendiet 
100 000 kronor till ett naturfotoprojektNaturfotostipendiet stödjer ett konstnärligt eller dokumentärt projekt inom naturfotografin, med inriktning på biologisk mångfald, landskap och naturmiljö. Behörighet: Medborgare i något av de nordiska länderna eller permanent bosatt i Norden.

Vid frågor kontakta: jenny.blixt@hasselbladfoundation.org 031-778 21 54
www.hasselbladfoundation.org

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt