Remiss rörande Kameraövervakningslagen

SFF svarade den 13/2 2017 på en remiss rörande Kameraövervakningslagen och möjligheten att använda drönare för berättigade ändamål. 

Se även länk till PM Kameraövervakningslagen…: http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2016/12/kameraovervakningslagen-och-mojligheterna-att-anvanda-dronare-for-berattigade-andamal/

Bifogade filer: 

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt