Vad är artikel 12?Artikel 12 är en bestämmelse i EU: s nya upphovsrättsdirektiv, som i den utformning den har kommit att få under hösten bl a innebär att medlemsstaterna i EU kan ge förläggare och utgivare tillgång till den sk. biblioteksersättningen, en ersättning som traditionellt är förbehållen upphovspersoner, såsom författare och fotografer.

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt