Foto: Simon Berg (Bilder av Cian Burke med flera från grupputställningen Flyktpunkt)

Process – Utställningsproduktion för fotografer

2018-02-192018-03-27
Utbildningsansvarig: Susanne Fessé, curator, konsthistoriker. Utbildningen genomförs under 4 tillfällen i samverkan med CFF – Centrum för fotografi och SFF – Svenska fotografers förbund.

Kursen vänder sig till fotografer med ett färdigt projekt i text och bildurval som vill eller kommer att ställa ut sina arbeten. Deltagare ges en metodisk genomgång av utställningar; tematik, teknik, rumslighet/placering, montering, bildkvalité samt transport, försäkringar, avtal, pris och upplaga. Skillnader mellan separat- och grupputställning samt genomgång av finansiering och samarbeten för större projekt samt undersökande av deltagarnas förutsättningar för reella utställningsplatser.

Observera den parallellt pågående utbildningen Process – Projektutveckling för fotografer som fokuserar på individuell feedback kring text och bildproduktion inför en utställning, bokproduktion, ansökan eller portfolioreview. Vi rekommenderar dig som inte har färdigt material i text och bild att först gå den kursen.

Antal deltagare: max 12 deltagare/termin.
Avgift: 2800 kr + moms för medlemmar i CFF och SFF
Anmälan: Från 1 december till 14 december till info@susannefesse.se Betalning: Faktura skickas vid antagning. Anmälan är bindande. Kursen är full. Mer information om kommande kurstillfällen hösten 2018 kommer. 

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt