Foto: Susanne Fessé

Process – Fotografisk projektutveckling

2018-02-122018-04-16
Centrum för fotografi, Stockholm
Utbildningen genomförs under 6 tillfällen i samverkan med CFF – Centrum för fotografi och SFF – Svenska Fotografers Förbund.

Utbildningsansvarig: Susanne Fessé, curator, konsthistoriker.

Målsättning med programmet är att ge inspiration, utveckling och insikt om den kreativa processen i ett fotografiskt arbete. I kursen ingår kritik i grupp med gästande konstnär/teoretiker/curator samt textarbeten, läsning av konstteoretiska texter med efterföljande analys/diskussion samt personlig återkoppling. Arbetet sker genom regelbundna träffar i en mindre grupp om max 6 personer under våren 2018. För att delta i CFF Process vill vi att du kommit en bit på vägen i tanken om ditt fotografiska projekt. Efter avslutat program kommer du i text och bild kunna presentera ett visningsklart material kring ett av dina arbeten. Materialet kan sedan användas vid t ex portfoliovisningar, ansökningar för projektfinansiering eller utbildningar.

Vi träffas vid 6 tillfällen under våren 2018, i huvudsak på måndagar, i CFF:s lokaler på Tjärhovsgatan 44 i Stockholm men även vid ateljébesök hos inbjuden konstnärer/teoretiker.
Kursstart: den 12/2 klockan 10.30 på CFF.
Antal deltagare: max 6 deltagare/termin
Anmälan: Från 1 december till 14 december till info@susannefesse.se (uppge firmanamn och faktureringsadress vid anmälan) Betalning: Faktura skickas vid antagning. Anmälan är bindande. Kursen är full. Mer information om kommande kurstillfällen hösten 2018 kommer. 
Avgift: 4 900 kr ex. moms för medlemmar i CFF och SFF 

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt