Foto: Jessica Lindberg. Anki Almqvist och Ulf Dernevik.

Klysnämnden har haft vårmöte

Anki Almqvist är ledamot i KLYS-nämnden som haft sitt årliga vårmöte där ordförande Marika Lagercrantz valdes om och även SFF:s representant Donald Boström omvaldes till AU. Under kvällen diskuterade även bland annat ekonomi, yttrandefrihet och aktiviteter i Almedalen.

Därefter var Ulf Dernevik politisk sakkunnig från Kulturdepartementet inbjuden att tala med alla närvarander professionella kulturskapare.
-Han var mycket intresserad av vad vi hade att berätta från vår vardagstillvaro, vilket ledde till en dynamisk och rolig kulturpolitisk diskussion. Bland annat pratade vi om den pågående kulturutredningen, om mediestödet och om begreppet ”nyskapande”, säger Anki Almqvist.

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt