Vilken betydelse har © på bilder?

Fråga: © tecknet och/eller s.k. spöktexter eller vattenstämplar i bilder används ofta även där upphovsrätten gått ut, och oftast har man inte ens fotograferat bilderna själva.  Får man göra så? /Adam

Svar: ©-tecknet har inte någon betydelse i strikt juridisk mening enligt svensk rätt. Däremot har tecknet traditioner i anglosaxisk rätt. 

Däremot används tecknet ofta (rätt eller fel) som en markör för att påvisa att den som använder tecknet anser att det som tecknet anbringats på, exempelvis ett fotografi, är skyddat av upphovsrätt.  

Ett felaktigt angivande av upphovsrättsligt skydd som leder till att någon betalar för exempelvis en bild, på upphovsrättslig bas, som annars skulle vara fri att använda skulle kunna anses som bedrägeri eller bedrägligt beteende enligt 9 kap. Brottsbalken. 

En annan sak är dock om man tar betalt för tillhandahållandet av en fri bild, dvs. någon form av ersättning för att bilden förvaras i ett arkiv och/eller letas fram speciellt till kunden eller liknande. Det är då inte fråga om en betalning på upphovsrättslig bas, vilket då kan anses tillåtet.  

SFF rekommenderar inte generellt att våra medlemmar särskilt ska använda ©-tecknet eller spöktexter/vattenmärkning på sina fotografiska verk och bilder. Med detta menar jag att om det inte finns någon akut hotbild för bildstöld så rekommenderar jag inte särskilt att medlemmen har vattenmärke och/eller lågupplöst bild i kommunikationen med sina kunder eller andra. Men när en sådan risk föreligger kan medlemmen använda bägge metoder om så önskas. Däremot rekommenderar SFF att medlemmarna bör överväga att använda ©--tecknet eller spöktexter/vattenmärkning i informationssyfte när de använder sina bilder i anglosaxiska sammanhang (exempelvis amerikanska webtjänster såsom Facebook) där traditionen att använda ©-tecken är stark och har en tydligt kopplad betydelse. Den har alltså ingen juridisk betydelse, snarare en informativ funktion om att fotografiet är skyddat av upphovsrätt.

En felaktig användning av ©-tecknet som leder till att människor felaktigt får intryck av att det upphovsrättsliga skyddet är gällande och/eller som leder till att betalningar som inte skulle skett är något som förbundet inte anser acceptabelt.

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt