Vad menas med exklusiva rättigheter?

Svar: Att din kund får exklusiva rättigheter till de fotografier du tagit under uppdraget innebär att endast din kund får använda dem. För dig innebär det att du inte får använda dem till någonting alls utan att särskilt ha avtalat så med din kund. Du får alltså inte ens ha dem på din hemsida som referensmaterial. SFF rekommenderar därför att tidsbegränsa exklusiviteten om sådan avtalas, exempelvis till ett eller två år.
När du avtalar om exklusivitet bör du tänka på att du gör en potentiell förlust på affären eftersom du inte kan upplåta rätten till dessa bilder till någon annan. Du bör därför avtala om ett ekonomiskt tillägg på uppdragsarvodet om din kund vill ha exklusivitet på fotografierna. 

Du kan kontakta SFF:s pris- och marknadsrådgivningsgrupp för upplysning om hur stort tillägg du kan göra. Du når dem helgfri måndag-fredag mellan klockan 9-12 på 08-702 03 71.

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt