Vad innebär fria rättigheter?

Svar: Den enda indikationen på begränsning i frågan är tiden som är satt till 3 år. Efter denna återgår rättigheterna och om kunden fortsätter att använda fotografiet utgör användningen intrång i din upphovsrätt. Det finns ingen fastlagd definition av begreppet ”fria rättigheter”. Om begreppet inte preciseras i avtal uppstår ofta problem när kunden tror att hen får göra i stort sett allt med fotografiet. Fria rättigheter kan, beroende på sammanhang, innebära allt ifrån ”rätt att använda fotografiet på vilket sätt som helst, hur länge som helst, var som helst, ändra hur som helst, samt att vidareöverlåta fotografiet till vem som helst utan att behöva ange fotograf” till mer begränsade ”fri rätt att använda fotografiet i kundens verksamhet”.

Skrivningen du och kunden tillsammans behöver definiera är vad ni båda menar med ”fria rättigheter”. Diskutera igenom vad kunden behöver kunna göra inom olika användningsområden, geografiska områden och inom vilken tidsperiod. Och låt det utgöra de rättigheter som kunden får enligt avtalet under dessa tre år.

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt