Vad gäller polisens rätt att ta bilder till en förundersökning?

Fråga: Om man tagit och sålt en bild till en tidning, kan polisen sedan använda sig av bilden i en förundersökning och ta in bilden i förundersökningsprotokollet? /Mehmet

Svar: Av 26 b § 2 st upphovsrättslagen (URL) framgår att upphovsrätten inte hindrar att ett verk används i rättsvårdens intresse. 
Här får alltså upphovsrätten vika för ett viktigt allmänt intresse. Begreppet ”rättsvårdens intresse” är vidsträckt och omfattar polisens, åklagarnas och domstolarnas verksamhet för tillämpning av lagstiftning på olika områden.

Polisen har alltså, i enlighet med 26 b § URL, möjlighet att fritt, dvs. utan ersättning till upphovsmannen, ta in en bild som tidigare sålts till en tidning i ett förundersökningsprotokoll. Enligt 11 § URL (som hänvisar till 3 § URL) måste fotografens namnangivelserätt respekteras. Det innebär att fotografens namn måste anges i samband med användningen av bilden i förundersökningsprotokollet i den mån det inte är tekniskt eller praktiskt omöjligt. Om ditt namn inte anges har du rätt till skadestånd.

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt