Vad gäller för nyhetsbilder?

Fråga: Kan ett museum tillgängliggöra samtliga bilder de har i sitt arkiv som publicdomain alternativt under en Creative Commonslicens (CC) utan avtal med oss anställda fotografer? Äventyrar tillgängliggörandet av bilderna som Public Domain/CC fotografernas framtida IR-rättigheter? /Evert

Svar: CC-licenser kommer i ett antal varianter. Det sammanhållande är dock attde innebär en fri användningsrätt för bildanvändaren, men med olikabegränsningar i rätten. Upphovsrätten till själva bilden ligger dock kvarhos dig som upphovsman, men kontrollen över bildanvändningen försvinner istort sett helt. Dessutom är CC-licensen oåterkallelig, vilket innebär attom du medgivit ett tillgängliggörande under CC-licensen så kan du inte iett senare läge ”få tillbaka” denna användningsrätt.

Jag utgår i mitt svar ifrån att arbetsgivaren vid anställningen intepublicerade material som arbetstagare skapat under en CC-licens. Underdessa förhållanden bedömer jag att det krävs avtal för att arbetsgivarenska få tillgängliggöra bilder under CC-licensen. Sker det ändå måste dennaanvändning bedömas som upphovsrättsintrång.

Vad gäller IR-rättigheternas påverkan är det inte rätten till ersättningsom du förlorar, utan snarare att det blir svårt att få reda på ombilderna används. Detta medför att du kan få svårigheter att kanrapportera in användningen till Bildupphovsrätt (eftersom du inte fårnågra rapporter från användaren av dina bilder) för att få den ersättningdu kan ha rätt till i framtiden. Detta innebär att om någon vill publiceraen av dina bilder i en tidning, bok eller tidskrift (som ger rätt tillIR-ersättning) under CC-licens och du inte får reda på det missar dumöjligheten att få IR-ersättning.

Läs mera här om CC-licenser:http://www.creativecommons.se/om-cc/licenserna/

Läs mera här om IR-reglerna:http://www.bildupphovsratt.se/sites/default/files/upload/filer/regler_for_ir_2016-08.pdf

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt