Vad gäller för nyhetsbilder?

Fråga: Får tidningar ta vilken bild som helst och använda som nyhetsbild utan att betala fotografen eller ange vem som tog bilden? /Isaak

Svar: Enligt det s.k. ”dagshändelseundantaget” (23 § 1 st p 3 upphovsrättslagen) får ett konstverk (här: fotografi) återges i en tidning eller tidskrift i samband med en redogörelse för en dagshändelse, dock inte om verket har skapats för att återges i en sådan publikation. Namnet på fotografen ska dock anges i enlighet med 3 och 11 §§ upphovsrättslagen, dvs. om det inte är tekniskt eller praktiskt omöjligt.

Om bilden togs för att användas i tidning i tryck eller digital motsvarighet bör du som fotograf kunna få betalt för den samt även kunna kräva skadestånd för olovlig användning. Om så inte var fallet finns en risk att tidningen kan hävda att det rör en dagshändelse enligt 23 § 1 st 3 p och att användningen därför ska vara fri.

Det pågår just nu ett intressant mål som ska upp i Patent- och Marknadsöverdomstolen under året där dagshändelseundantagets räckvidd ska prövas (Skyttedal vs DN).

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt