Privatpersoner trycker upp mina bilder- vad gäller?

Sedan lägger kunderna upp bilder av sina hem där mina fotografier är med. Jag får ingen som helst ersättning för detta. Vanligen friskriver sig företagen i villkor genom att säga att kunderna måste ha rättigheterna till de fotografier de skickar in till företagen för tryckning. Vad gäller? /Eva

Svar: Jag utgår i mitt svar ifrån att det är privatpersoner som framställt dessa bilder du skickade länkar till.

Enligt svensk upphovsrätt (mitt svar begränsas till denna jurisdiktion) får privatpersoner låta framställa exemplar med hjälp av tredje man (här: företaget) under förutsättning att förlagan är utgiven med upphovsmannens tillstånd (12 § upphovsrättslagen).

Om privatpersonerna hittat din bild exempelvis på din hemsida och du lagt ut den där avsiktligt, dvs. med till tillstånd, så får privatpersonerna ladda ner bilden till sin dator för privat bruk. Dessutom får de anlita företaget för att skriva ut ett exemplar för privat bruk. Det privatpersonerna inte får göra är överföra den till allmänheten, vilket de gör genom att tillgängliggöra sina bilder via exempelvis sociala medier, såsom Instagram. Om det inte finns ett undantag som täcker denna användning, vill säga (vilket det gör i ett speciellt fall, läs vidare).

I detta läge måste man titta på hur bilden används i sammanhanget. Enligt svensk rätt finns det så kallade bild-i-bild-undantaget (20 a § upphovsrättslagen). Undantaget innebär att om din bild förekommer i bakgrunden av någons bild så är det ok enligt svensk rätt att överföra den till allmänheten.

Företaget agerar på uppdrag av privatpersonerna och kan sannolikt inte hållas ansvariga för upphovsrättsintrång. Det du kan göra är att vända dig till den privatperson som lägger ut din bild i sin bild på ett sådant sätt att din bild INTE förekommer i bakgrunden eller på annat sätt INTE ingår som en oväsentlig del av bilden och kräva ersättning för detta. Det finns förstås en risk att det blir svårt att få ut ersättning från privatpersonen, men då kan du kanske i alla fall få denne att ta bort bilden.

Annat förhåller det sig om det är näringsidkare, dvs. företag, som använder dina bilder på detta sätt (lägger ut på Instagram). Då är de skyldiga att ersätta dig för den användning som skett, både för exemplarframställningen och för överföringen till allmänheten. Företaget kan bli svårt att komma åt om de i sina villkor lägger allt ansvar på sina kunder att ha korrekta tillstånd, men visst kan du, då du kan bevisa att du har ett krav mot en näringsidkare, kräva företaget på ersättning. Företaget får då kräva sin kund på den ersättning och ev. skadestånd som de får betala till dig. Men det kan bli en liten uppförsbacke både vad gäller bevisbörda och om företaget sätter sig på tvären och inte vill betala. I detta läge måste du stämma företaget, vilket kan ta både mycket tid och resurser i anspråk.

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt