Får man visa bilder från nätet?

Svar: Jag utgår i mitt svar i från att föreläsningen är fritt tillgänglig för alla, att någon tjänar pengar på föreläsningen eller att bildanvändningen ingår som en huvuddel i föreläsningen. (Om bildanvändningen inte är det huvudsakliga, tillträdet är avgiftsfritt OCH sker utan förvärvssyfte är det fritt att framföra bilden, se 23 § 1 st upphovsrättslagen. Läs mer nedan för att bättre förstå sammanhanget.När du visar bilder via dator på en  öppen föreläsning framför du dem offentligt i lokalen (via skärmen eller projektor). Denna handling kräver klarering av rättigheter, dvs. fotografens tillstånd för att få användas vid föreläsningen.

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt