Får kunden ändra i mina bilder?

Hej! Jag har en kund som gärna ändrar lite grann i mina bilder. Det kan vara att de lägger på ett färgfilter eller skriver något på bilderna innan publicering. Får en kund ändra i mina bilder utan att vi kommit överens om det? /Roland

Svar: Av 2 § upphovsrättslagen framgår att du som fotograf har en ensamrätt att göra dina fotografiska verk tillgängliga för allmänheten (exempelvis genom att sälja användningsrätten till dem, använda dem på hemsidan etc) i ändrat skick. Detta innebär att du ensam har den rätten. Den kan du upplåta till annan, men utan sådan upplåtelse ligger ändringsrätten kvar hos dig. En annan utgångspunkten (enligt 28 § upphovsrättslagen) är att den som fått upphovsrätt upplåten till sig får inte ändra verket utan att så är avtalat. Till detta kommer att även om du avtalat om viss ändringsrätt så behöver du inte tåla kränkande ändringar enligt 3 § upphovsrättslagen eller att ditt verk tillgängliggörs i för dig eller verket kränkande sammanhang. Denna rätt kan du dock i begränsad omfattning efterge. För att undvika osäkerhet om vad som avtalats bör detta göras skriftligt.

Men detta betyder dock inte att alla ändringar är förbjudna för användaren. Exempel på tillåtna ändringar är om de krävs av tekniska eller andra motsvarande skäl för att bilden ska kunna användas till det ändamål som avtalats. Som exempel på detta kan nämnas en användning på en hemsida där bilden beskärs på ett mindre omfattande sätt för att passa in i den grafiska profilen. Detta innebär dock inte att användaren har ett ”carte blanche” på mindre omfattande ändringar. Istället bör du vara observant på att användare kan ha behov av mindre ändringar och i avtal och villkor vara tydlig med vilka typer av ändringar du kan acceptera. Du kan till exempel använda SFF:s allmänna villkor när du offererar. I dessa hittar du skrivningar om vilka ändringar som får göras om inte annat avtalats. Det blir då tydligt för din kund vad den får och inte får göra med levererade fotografier.

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt