Återpublicering av bilder från nedlagd tidning?

Fråga: Vad gäller för återpublicering i en tidskrift av en avliden fotografs bilder framtagen för en tidning som lagts ned?/Elle-Marie

Svar: Om fotografen har varit avliden i mer än 70 år är upphovsrätten utsläckt och fotografierna fria att användas. Ingen rättighetsklarering är då nödvändigt. Om fotografen inte har varit avliden i mer än 70 år, gäller följande.:

När tidningens verksamhet är nedlagd återgår alla rättigheter som tidningen haft till fotografen (oavsett om denne är avliden eller inte). Rättigheterna till den avlidnes fotografens fotografier går till dennes arvingar genom arv. Du måste då vända dig till arvingarna för att få en licens för att använda fotografiet i fråga.

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt