Extra förbundsstämma/ Svenska Fotografers Förbund

2017-10-26 17:30
Svenska Fotografers Förbund, Hornsgatan 103, Stockholm

Välkommen till SFF:s extrastämma 2017. Torsdagen den 26 oktober kl 17.30 på SFF:s kansli i Stockholm.

Extrastämman hålls av den orsaken att det kommit en ny lag som säger att vi som organisation måste anta allmänna principer angående förvaltningen av vissa pengar vi som förbund förvaltar åt upphovsmäns räkning.

Det handlar om de pengar förbundet inkasserar från Bonus Copyright Access (Bonus CA). Bonus CA har ett uppdrag direkt från SFF att förhandla avtal och licensiera rättigheter kollektivt för SFF:s räkning.

Dessa avtal ger skolor, företag, myndigheter och organisationer rätt att kopiera och dela fotografi- er och för detta betalar de pengar. Det är dessa pengar förbundet behöver anta allmänna principer om, dvs hur vi förvaltar dessa pengar. 

Dagordning för extra förbundsstämma 2017:
1. Öppnande av extrastämman
2. Val av mötesordförande och sekreterare för extrastämman.
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare för extrastämman. 
4. Fastställande av röstlängd.
5. Fastställande av dagordning.
6. Fråga om extrastämman utlysts stadgeenligt. 
7. Beslut.
8. Avslut. 

Svenska Fotografers Förbund
Hornsgatan 103
117 28 Stockholm
Plan 10

 

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt