Extrastämman hålls av den orsaken att det kommit en ny lag som säger att vi som organisation måste anta allmänna principer angående förvaltningen av vissa pengar vi som förbund förvaltar åt upphovsmäns räkning.Det handlar om de pengar förbundet inkasserar från Bonus Copyright Access (Bonus CA). Bonus CA har ett uppdrag direkt från SFF att förhandla avtal och licensiera rättigheter kollektivt för SFF:s räkning.

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt