Foto: Anna Ehrenstein

Ehrenstein hade Landskronas bästa portfolio

Anna Ehrenstein är född 1993 och bosatt i Berlin, Tyskland. Vi ställde några korta frågor.

Kan du berätta något om dina bilder i serien- vad är det vi ser?
-“Tales…” innehåller porträtt på albanska kvinnor och vill väcka frågor om genus, klass, självrepresentation, imitation och pseudolyx. Jag har hämtat inspiration från dokumentärt fotografi likväl som mode- och reklamfotografi. 

Hur kom du på idén till porträtten och varför just Albanien?
-Jag har själv en bakgrund från Albanien och tycker att landet är spännande även om jag anser att bilderna är allmängiltiga och de fenomenen jag undersöker globala. Albaniens historia är intressant och landet var isolerat under 45 år, plötsligt öppnades det upp: globalisering, kapitalism och digitalisering slog till samtidigt.  Jag började det här projektet när jag fortfarande studerade på universitetet i Dortmund och fotograferade i två års tid. Jag är väldigt intresserad av filosofi, identitetsfrågor och politik har också influerat mig.

Hur hittade du kvinnor att porträttera?
-Jag provade olika sätt, i bland började jag prata med någon på gatan eller så hittade jag dem genom sociala medier eller så började jag prata med någon på en skönhetssalong.  Det alla kvinnor har gemensamt är att de var främlingar, jag kände inte någon av kvinnorna innan.

På vilket sätt fick de vara med och styra hur bilderna skulle bli?
-Alla kvinnorna fick själva vara med och bestämma vad de skulle ha på sig. Vi träffades alltid minst två gånger och de kunde styra sitt klädval och sina poser. Vi diskuterade retusch efteråt och när jag har ställt ut bilderna har jag inkluderat de bilder som alla har valt att ladda upp i sina egna mediekanaler. Det är intressant att se skillnader mellan de bilder jag har valt och vilka de själva valde.

Vad innebär priset rent konkret?
-Det innebär att jag får 50 000 kronor och att jag kommer tillbaka till Landskrona med en utställning nästa år.

Se fler bilder på Anna Ehrensteins hemsida. Läs mer

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt