Prenumerera

FOTOGRAFISK TIDSKRIFT – ETT KVALITETSMAGASIN FÖR ALLA SOM INTRESSERAR SIG FÖR DEN FOTOGRAFISKA BILDEN 

Här finner du notiser, nyheter, krönikor, intressanta utställningar och initierade reportage. Vi skriver om fotografi som intresse och passion, yrke och mission. Om allt från estetik till teknik och juridik. Vi vrider och vänder på allt man behöver veta för att hänga med som fotograf/bildmakare/ kreatör här och nu. Vi bevakar Sverige och den stora världen. 

Fotografisk Tidskift har funnits ända sedan 1888 men är i högsta grad ett magasin mitt i samtiden. Det är en medlemstidning för Sveriges Fotografers Förbund, SFF och har cirka 3000 prenumeranter. Tidningen kommer ut med fyra nummer per år. En helårsprenumeration (4 nr) kostar 450 kronor/helår för prenumeranter i Sverige och 550 kronor/helår för prenumeranter utanför Sverige. 

Fotografisk Tidskrift – chefredaktör Jenny Morelli – redaktionen@sfoto.se 

PRENUMERATION
Yvonne Sundin
Tel: 08-702 03 45
prenumeration@sfoto.se
450 kronor/helår 550 kronor/helår/utland
Plusgiro 13 01 99-3
Bankgiro 274-9075 

LÖSNUMMER
75 kronor inklusive moms. Kan beställas från kansliet: sff@sfoto.se

HÄR KAN DU BESTÄLLA EN PRENUMERATION DIREKT!

Utgivningsveckor 2017: Vecka 10, vecka 23, vecka 36, vecka 48

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt

Kommande kurser

Inga aktuella kurser för tillfället.