Prenumerera

FOTOGRAFISK TIDSKRIFT – ETT KVALITETSMAGASIN FÖR ALLA SOM INTRESSERAR SIG FÖR DEN FOTOGRAFISKA BILDEN 

Nyheter, krönikor, teknik, juridik, intressanta utställningar och initierade reportage. Vi skriver om fotografi som yrke och mission, intresse och passion. F vrider och vänder på allt man behöver veta för att hänga med som fotograf/bildmakare/kreatör här och nu. 

Fotografisk Tidskift har funnits sedan 1888 men är i högsta grad ett magasin mitt i samtiden. Det är en medlemstidning för Sveriges Fotografers Förbund, SFF och har cirka 2800 prenumeranter.

Tidningen kommer ut med fyra nummer per år. En helårsprenumeration (4 nr) kostar 450 kronor/helår i Sverige och 550 kronor/helår utanför Sverige.

Fotografisk Tidskrift – chefredaktör och ansvarig utgivare Jenny Morelli – redaktionen@sfoto.se 

För medlemmar i Svenska Fotografers Förbund är den gratis. Bli medlem

PRENUMERATION
Yvonne Sundin
Tel: 08-702 03 45
prenumeration@sfoto.se
450 kronor/helår 550 kronor/helår/utland
Plusgiro 13 01 99-3
Bankgiro 274-9075 

HÄR KAN DU BESTÄLLA EN PRENUMERATION DIREKT!

Utgivningsveckor 2017: Vecka 10, vecka 23, vecka 39, vecka 48

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt