Om Svenska Fotobokspriset

Svenska Fotobokspriset instiftades 1996 av fotoförfattare och -illustratörsektionen inom Svenska Fotografers Förbund för att uppmärksamma och stimulera kvalitativ fotoboksutgivning.

Bland pristagarna finns både debutanter och etablerade fotoförfattare. Första pristagare var Anders Petersen för boken Ingen har sett allt (Legus Förlag). 2016 års pristagare var Martina Hoogland Ivanow med boken Satellite + Circular Wait + Second Nature (Livraison books, Art and Theory).

Vinnande bok erhåller ett stipendium om 60 000 kr och övriga nominerade 10 000 kr var. 

Svenska Fotobokspriset delas ut av Fotoförfattarna inom Svenska Fotografers Förbund.

Vem kan söka priset?

• Upphovspersonen ska vara svensk medborgare eller folkbokförd i Sverige.
• Priset ges endast till nu levande fotografer.
• Jurymedlem får inte söka priset.
• Styrelseledamot i Fotoförfattarna får inte söka priset.
• Boken ska vara tryckt och försedd med ISBN-nummer.
• Boken ska vara utgiven under kalenderåren 2015 och 2016 och inte tidigare nominerats.

Som ett led i förändringen av inlämningen till Svenska Fotobokspriset och för att ge alla böcker två möjligheter att delta gäller följande för inlämningen till 2017 års pris:
Bok utgiven efter 1 september 2014 och som tidigare inte lämnats in till Svenska Fotobokspriset två gånger, kan lämnas in till Svenska Fotobokspriset 2017. 

Kriterier för jurybedömning:

• I centrum för priset står det egna fotografiska författarskapet.
• Böckerna bedöms efter innehållets idé och genomförande.
• Det ska finnas en korrespondens mellan den fotografiska gestaltningen och bokens form.
• Bokens och innehållets kvalitet liksom fotografiernas verkshöjd och originalitet ska tillmätas stor vikt.

Sammansättning av juryn:

• Juryn består av max 5 personer som har en bred kompetens och erfarenhet av arbete med
fotografiska projekt, författarskap och bokproduktion.
• Juryn utses av styrelsen för Fotoförfattarna.

Observera att det kostar 200 kr i anmälningsavgift för icke medlemmar i Fotoförfattarsektionen inom SFF. 
Betala in 200 kr (ink moms) till BankGiro 274-9075. Märk betalningen: Fotobokspriset + ditt namn.
Vill du som SFF-medlem istället ansluta dig till Fotoförfattarna anmäler du dig genom att maila till sff@sfoto.se. Kostnaden för att vara med i FFS är 170 kronor per år. 

Mer information och anmälan hittar du här. 

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt

Kommande kurser

Inga aktuella kurser för tillfället.