Om papper

Papperet har stor betydelse för hur den färdiga boken blir. Papper har olika ytor och olika ytvikt, vilket påverkar bildåtergivningen. Pappersvalet påverkar repro, tryckkvalitet, efterbehandling, hållbarhet och ekonomi – och inte minst viktigt – det uttryck du vill att dina bilder ska ha.

En vanlig indelning  av papper är efter ytan i bestruket eller obestruket papper.

Obehandlade är alla papper matta och har en viss ytstruktur. Bestruket papper är belagt med ett eller flera ytskikt vilket brukar rekommenderas för största möjliga detaljåtergivning i den tryckta bilden. Numera uppnår man samma resultat även på obestruket papper; särskilt med digitaltryck. Konsttryckpapper är ett specialbestruket papper med ytegenskaper optimerade för bildåtergivning.

Vissa papper har bättre återgivning i bilders högdagrar, andra mer i lågdagrar. Andra aspekter att tänka på är opacitet, punktförstoring, bokens livslängd (trähalt i papper), efterbehandling, utskjutning, fiberriktning. Hur papperet känns när man bläddrar I boken är också intressant.

Läs mer i bifogade pdf; där förklaras ovanstående termer och lite till.

På nätet finns också massor av information. T ex Arctic paper har bra guide om obestruket papper. Där kan du också beställa dummy liksom hos Svenskt papper. På Grafiska företagens sajt finns nyttiga guider och tips att ladda ner.

www.arcticpaper.com  
www.svensktpapper.se
www.grafiska.se

Bifogade filer: 

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt