Medlemsansökan

Observera att medlemsansökan ska göras både genom nedanstående formulär samt, om du ansöker som egen företagare, inskickat material, antingen via post eller länkar, som visar 2-3 arbeten du har genomfört och levererat till kund. Exempelvis tidningssida, broschyr, screenprint från webbsida, utställningskatalog eller liknande. Till varje arbete skall också ett namn och telefonnummer till referensperson anges.

Materialet skickar du till Svenska Fotografers Förbund, Hornsgatan 103, 117 28 Stockholm eller sff@sfoto.se

Årsavgifter: 
1920 kr + moms i serviceavgift för egna företagare (avdragsgill)  Ca 200 kronor/månaden
1000 kr + moms för anställd fotograf (avdragsgill för arbetsgivare)* Ca 100 kronor/månaden
500 kr + moms för studerande/assistent på skola eller praktikplats. ** Ca 50 kronor/månaden

Dessutom tillkommer 100 kronor i inträdesavgift och 100 kronor/år i förbundsavgift. Medlemskap hos Fotoförfattarna: 170 kr per år.

Fält med asterisk är obligatoriska.

*Ansökan om medlemskap som anställd kan ej ske av fotograf med ägaranknytning. 

**Du som ansöker om assistent/studerandemedlemskap kan i fältet organisationsnummer/VAT-nummer skriva ditt personnummer.

Som referensperson godkänner vi någon av dina uppdragsgivare/agent/bildbyrå, annan fotograf som är medlem i SFF, gallerist som visat dina bilder, lärare om du går i skolan, har praktikplats eller kollega om du är anställd. Referensperson uppges med namn och telefonnummer inklusive riktnummer.

Ange namnet på din skola eller, om du är assistent, din tidsbegränsade praktikplats.

Är du studerande - ange ovan vilken linje/program du följer.

När startade du utbildningen / praktiken och när beräknar du vara klar?

Om du är företagare skall du skicka in ditt registreringsbevis där det tydligt visar att du i huvudsak bedriver fotografisk verksamhet.
Om du är anställd skall du skicka in anställningsbevis där fotografiska arbetsuppgifter framgår.
Om du går en utbildning skall du skicka in intyg. Det ska vara en eftergymnasial fotografiutbildning.
Om du praktiserar som fotoassistent skall du skicka intyg.

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt