Litteratur- och distributionsstöd

Fotoböcker med stora krav på bildåtergivning har höga produktionskostnader för repro/papper/tryck. Hos Kulturrådet finns en särskild stödkategori för kostnadskrävande fotoböcker, bildverk.

För att kunna få litteraturstöd måste en bok ha svenskt ISBN-nummer och ska vara utgiven under de senaste sex månaderna. Man kan endast få stöd för första upplagan. För fotoböcker (bildverk och genomillustrerad facklitteratur) med exceptionellt höga produktionskostnader beräknas stödbelopp utifrån de faktiska produktionskostnaderna. Det är numera bara möjligt att söka efterhandsstöd.

Får din bok litteraturstöd får den automatiskt också distributionsstöd. Detta innebär att 291 böcker köps in för 50 % av f-priset och skickas till samtliga huvudbibliotek i Sverige. Ett av villkoren för litteraturstöd är alltså att man kan leverera 291 exemplar av boken.

Utställningskataloger inräknas bland de genrer som inte får litteraturstöd.

Litteraturstöd     

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt