Vi söker ny verksamhetsledare!

Svenska Fotografers Förbund (SFF) vill främja utvecklingen av fotografin och bevaka och befordra fotografin och dess utövares intressen i Sverige. 

Verksamheten innefattar allt från rådgivning i pris- och upphovsrättsfrågor, teknisk support till bildkonstnärspolitik och riktlinjer för hur branschen ska hantera oskäliga avtal. SFF bevakar fotografernas upphovsrätt genom remisser, opinionsbildning och samarbete med andra upphovsmannaorganisationer i Sverige och Europa, och tecknar kollektiva avtal på områden som ligger utanför den enskilde fotografens kontroll. Med dagens ca 2000 medlemmar är SFF det största fotografförbundet i Norden.

Vi söker nu en informationsvan och nätverkande verksamhetsledare som ska engagera och driva förbundets arbete för fotografers villkor samt bidra till ökad medlemsnytta. 

Rollen som verksamhetsledare är unik i en intresseorganisation. Den förtroendevalda styrelsen är ytterst ansvarig för att stämmans beslut ska genomföras då de bidrar med sina fackkunskaper och erfarenheter från sin yrkesvardag i styrelsearbetet. Nyckeln till en framgångsrik verksamhet är att dessa kunskaper förenas med de kunskaper du som verksamhetsledare har och de som ditt kansli besitter om operativt arbete. För att den strategiska planeringen ska fungera effektivt måste idéarbetet förankras i en realistisk och konkret verksamhetsplan som du ansvarar för att genomföra. Därför sker styrelsens strategiska arbete bäst i samverkan med verksamhetsledaren och kansliets anställda. Det är också garantin för att hela organisationen talar med en röst.

Huvudsakliga ansvarsområden
Som verksamhetsledare leder du organisationens kansli med fyra medarbetare, att förverkliga SFF:s strategier och visioner. Du är kommunikationsansvarig och representerar SFF på ett positivt och konstruktivt sätt för att nå ut till utövare, politiker, uppdragsgivare och allmänheten som en samlande kraft för organisationens medlemmar och deras arbete. Med dig som ledare växer organisationen, får en starkare genomslagskraft och gehör för sina frågor. Du arbetar med de strategiska och operativa förbundsfrågorna inom det ramverk som tas fram av styrelsen. Du har en viktig roll vid opinionsbildning som förbundets ansikte utåt, i samarbete med förbundets ordförande. Då SFF prioriterar samarbete för att nå sina mål sker stor del av arbetet gentemot kontaktytor utanför organisationen, därmed kommer flera styrelseuppdrag att ingå i tjänsten. Arbetet med att öka förbundets medlemsantal kommer att vara centralt i rollen som verksamhetsledare.

Andra exempel på arbetsuppgifter 
- Nätverkande genom olika förtroendeuppdrag i flera kulturorganisationer.
- Ansvar för det strategiska och operativa kommunikationsarbetet.
- Budget- och personalansvar för kansliets anställda.
- Driva kampanjer.
- Ansvara för webbplats och sociala medier.
- Närvara vid fotografers vernissager och artist talks.

Arbetslivserfarenhet / Utbildning
Vi ser gärna att du har ett stort kulturellt engagemang samt erfarenhet av att arbeta strategiskt och operativt med att driva projekt, gärna inom förändrings- och utvecklingsarbete. För att lyckas i rollen är du en trygg lagspelare och har minst tre års erfarenhet av att arbeta med strategisk och operativ kommunikation och utvecklingsarbete. Du är bekväm med att ansvara för budget och personal från tidigare tjänst. Du har kännedom om flera kulturorganisationer och tycker att samarbete är viktigt för framgång. Vi ser även att du är bevandrad inom upphovsrätt och/eller EU-juridiska frågor då SFFs arbete i stor del arbetar med dessa frågor. Det är meriterande med viss politisk kunskap och erfarenhet från en organisation som ägs av sina medlemmar. Du är prestigelös, har ett eget driv och engagemang med en förmåga att knyta relationer både internt och externt. Du har en utvecklad förmåga att tänka strategiskt och långsiktigt, men även förmågan att driva en verksamhet operativt. Vi ser gärna att du har utbildning inom ledarskap.

Språkkunskaper
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Omfattning
Heltid
Tillsvidaretjänst

Refnr
r2382

Tillträde
Efter sommaren 2017

Sista ansökningsdag
26 mars 2017

Kontaktperson
Heléne Hård af Segerstad
telefon: 070-3364602 / 08-459 03 62
epost: helene.hardafsegerstad@hammerhanborg.com

SFF samarbetar med Hammer och Hanborg i rekryteringprocessen.
På deras hemsida kan du logga in och söka tjänsten. Läs mer

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt