Konstnärsnämnden

Projektbidrag inom bild och form och residens i utlandet.

Stipendier inom Bild och Form hos Konstnärsnämnden:

Arbetsstipendier - Arbetsstipendier ska i första hand möjliggöra fortsatt konstnärligt arbete.
Projektbidrag - Bidraget ges till experiment, utvecklingsarbeten eller samarbeten, alla med tidplan och budget.
Assistentstipender - Stipendiet ska finansiera en utvecklande arbetsperiod som assistent till en erfaren kollega i Sverige eller utomlands.
Dynamostipendiet - Stipendiet tilldelas den som på eget uppdrag skapar nya möjligheter för bild- eller formkonstnärer att möta sin publik.
Bildkonstnärsfondens Stora stipendium - Stipendiet ges till framstående bild- eller formkonstnärer som har och har haft en stor betydelse för yngre kollegor.
Långtidsstipendier - Stipendierna är som regel tioåriga och ska ge konstnärer arbetsmässig trygghet för att kunna utveckla sin verksamhet.
Stipendium för internationellt kulturutbyte och resebidrag - Detta är ett samlingsnamn för stipendier för utställningar, arbets- och studievistelser utomlands och för internationella samarbetsprojekt i Sverige.
Residens - Fonden erbjuder även längre residens i Sverige och utomlands.

 

 

 


Se ansökningstider för Konstnärsnämndens stipendier här 
Mer information om alla stipendier hittar du här

Har du frågor kring Konstnärsnämnden och stipendier, kontakta:
Louise Dahlgren, tfn 08-506 550 68
louise.dahlgren@konstnarsnamnden.se

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt