Kavalla

Fotoförfattarsektionen inom SFF delar årligen ut fem stipendier till Kavalla i Grekland. Fyra av dem riktar sig till medlemmar som givit ut bok/böcker som finns på folk-/skolbibliotek. Det femte stipendiet kan sökas av alla SFF-medlemmar.


Foto: Hendrik Zeitler, stipendiat 2012

Stipendiet består av två eller fyra veckors vistelse i Atheninstitutets gästhem samt 4000 kr respektive 6000 kr för resa/uppehälle. Jury är fotoförfattarsektionens styrelse. Beslutet kan inte överklagas.

Till höger samlar vi reserapporter från tidigare stipendiater. 

Läs mer om Kavallahuset och föreningen här: 
Svenska institutet i Athen
Kavallahusets vänner

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt