Kansliet

Åsa Anesäter
Verksamhetsledare
E-post: asa.anesater[a]sfoto.se


 

 

 

 

Yvonne Sundin
Administratör
Telefon: 08-702 03 45
E-post: yvonne.sundin[a]sfoto.se 

Yvonne hanterar medlems-, kund- och prenumerantregister, kund- och medlemsfakturering, telefonväxel och rådgivning i allmänna frågor. Sköter post, frakt, e-post och distributionshantering samt SFF:s yrkes och presskort. Hon sköter personaladministration och arbetar mycket med våra större projekt som NorrlandsdagarnaSvenska fotobokspriset mm.

 

Thomas Riesler
Förbundsjurist
Telefon: 08-702 03 59
 
E-post: thomas.riesler[a]sfoto.se

Thomas tar hand om den juridiska rådgivningen. Han bistår medlemmar i juridiska ärenden samt biträder och stödjer medlem i förhandling med bildköpare. Han föreläser och informerar om avtal, upphovsrätt och annan lagstiftning som är aktuell för fotografer. Thomas är förbundets representant i referensgrupper för TV-avtal och i KLYS upphovsrättsgrupp.Hanna Langenfelt
Verksamhetskoordinator
Telefon: 08-702 03 58 
E-post: hanna.langenfelt[a]sfoto.se

Hanna arbetar med NorrlandsdagarnaSvenska FotoboksprisetKavalla och SFF:s stipendier. Hanna är sammankallande av Rådgivningsgruppen i pris- och marknadsfrågor och samordnar arbetet med Prisguiden. Hon ansvarar för förbundets grafiska profil och trycksaksbeställningar. 
 


Jenny Morelli
Chefredaktör Fotografisk Tidskrift, informatör, webbredaktör
Telefon: 070-920 29 92
 
E-post: jenny.morelli[a]sfoto.se

Jenny är ansvarig utgivare för Fotografisk tidskrift. Hon sköter nyhetsbevakning och utställningar på vår hemsida och medlemsinformation genom SFF-nytt och sociala medier. Hon arbetar med planering, genomförande av arrangemang, aktiviteter som förbundet medverkar i och håller externa föreläsningar i fotografi - och fotografrelaterade ämnen. Jenny håller i medlemsrekrytering och medlemsförmåner.

Samtliga fotografier: Robert Blombäck

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt