Kansliet

Paul Vestergren
Verksamhetsledare, förhandlare, internationell sekretetare. 

Telefon: 08-702 03 74

E-post: paul.vestergren[a]sfoto.se

Paul samordnar förbundets och fotoförfattarsektionens verksamhet. 
Han sköter förhandlingarna i Bonus Copyright Access, Copyswede, Bildupphovsrätt i Sverige och andra kollektiva förhandlingar. Paul har hand om nordiska fotograforganisationernas samarbete i Pyramide Norden och europeiska i Pyramide Europe. Han sköter Pyramide Europe’s associerade medlemskap i International Federation of Reproduction Rights Organisation.

 

 

Yvonne Sundin
Administratör
Telefon: 08-702 03 45 
E-post: yvonne.sundin[a]sfoto.se 

Yvonne hanterar medlems-, kund- och prenumerantregister, kund- och medlemsfakturering, telefonväxel och rådgivning i allmänna frågor. Sköter post, frakt, e-post och distributionshantering samt SFF:s yrkes och presskort. Hon sköter personaladministration och arbetar mycket med våra större projekt som Norrlandsdagarna, Svenska fotobokspriset, mässor, utställningar och liknande. 

Thomas Riesler
Förbundsjurist
Telefon: 08-702 03 59
 
E-post: thomas.riesler[a]sfoto.se

Thomas tar hand om den öppna juridiska rådgivningen via telefon och mejl. Han bistår medlemmar i juridiska ärenden samt biträder och stödjer medlem i förhandling med bildköpare. Han föreläser och informerar om avtal, upphovsrätt och annan lagstiftning som är aktuell för fotografer. Thomas är förbundets representant i referensgrupper för TV-avtal och i KLYS upphovsrättsgrupp. 

Hanna Langenfelt
Verksamhetskoordinator
Telefon: 08-702 03 58 
E-post: hanna.langenfelt[a]sfoto.se

Hanna arbetar med NorrlandsdagarnaSvenska FotoboksprisetKavalla och SFF:s stipendier. Hanna är sammankallande av Rådgivningsgruppen i pris- och marknadsfrågor och samordnar arbetet med Prisguiden. Hon ansvarar för förbundets grafiska profil och trycksaksbeställningar. Hon har även hand om webbadministration och utveckling.  
 

 

Jenny Morelli
Chefredaktör Fotografisk Tidskrift, informatör, webbredaktör
Telefon: 070-920 29 92
 
E-post: jenny.morelli[a]sfoto.se

Jenny är ansvarig utgivare för Fotografisk tidskrift. Hon sköter nyhetsbevakning och utställningar på vår hemsida och medlemsinformation genom SFF-nytt och sociala medier. Hon arbetar med planering, genomförande av arrangemang, aktiviteter som förbundet medverkar i och håller externa föreläsningar i fotografi - och fotografrelaterade ämnen. Jenny håller i medlemsrekrytering och medlemsförmåner.

 

 

 Samtliga fotografier: Knut Koivisto

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt