IR & Stipendier

Svenska Fotografers Förbund delar årligen ut ett antal rese-, arbets- och utbildningsstipendium. Genom IR-ersättningen verkar SFF också för att fotografer ska ersättas då deras verk fotokopieras.

Här är några av de ansökningstider som ligger nära i tid 2016-2017:

SFF:s rese och utbildningsstipendium: Stipendiet kan sökas av alla SFF-medlemmar som vill verka för fotografyrkets utveckling samt för ändamål som kan främja den egna yrkesverksamheten genom kursstipendier och studieresor samt som ekonomiskt understöd till behövande medlemmar. Sista ansökningsdag 15 mars 2017.

Kavalla-stipendier: Fotoförfattarsektionen inom SFF delar årligen ut fem stipendier till Kavalla i Grekland. Fyra av dem riktar sig till medlemmar som givit ut bok/böcker som finns på folk-/skolbibliotek. Det femte stipendiet kan sökas av alla SFF-medlemmar. Sista ansökningsdag 31 januari 2017.

I listan till höger kan du även läsa mer om individuell reprografi-ersättning (IR) samt om de olika stipendier Svenska Fotografers Förbund delar ut och andra stipendier som kan sökas av fotografer.

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt