IR & Stipendier

Svenska Fotografers Förbund delar årligen ut ett antal rese-, arbets- och utbildningsstipendium. Genom IR-ersättningen verkar SFF också för att fotografer ska ersättas då deras verk fotokopieras.

SFF:s rese och utbildningsstipendium: Stipendiet kan sökas av alla SFF-medlemmar som vill verka för fotografyrkets utveckling samt för ändamål som kan främja den egna yrkesverksamheten genom kursstipendier och studieresor samt som ekonomiskt understöd till behövande medlemmar.

Konstnärsnämnden utlyser arbets- och långtidsstipendier
Yrkesverksamma bild- och formkonstnärer kan ansöka om arbetsstipendium och/eller långtidsstipendium. Läs mer om stipendierna här: 
http://www.konstnarsnamnden.se/stipendier/bildform/arbetsstipendium 
http://www.konstnarsnamnden.se/bild_form/langtidsstipendier 

IR
Fotografer, illustratörer, konsthantverkare och konstnärer som har bilder i böcker, tidningar och tidskrifter, utgivna för den svenska marknaden kan ansöka om IR (Individuell reprografiersättning). Även efterlevande som ärvt upphovsrätten efter en upphovsman har rätt till ersättning. Sista anmälningsdag är den 1 juni 2017 för böcker utgivna åren 2012 - 2016 och tidningar/tidskrifter år 2015. 

Läs mer här. IR är en ersättning för att publiceringarna kan fotokopieras inom undervisning i Sverige. Du som fotograf måste själv anmäla dig och skapa ett konto. Utförlig information om IR finns här: Bildupphovsrätt.

I listan till höger kan du även läsa mer om individuell reprografi-ersättning (IR) samt om de olika stipendier Svenska Fotografers Förbund delar ut och andra stipendier som kan sökas av fotografer.

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt