Fotografisk Tidskrift

Fotografisk Tidskrift finns att läsa gratis som pdf (på läsplatta eller annan plattform) för alla medlemmar i Svenska Fotografers Förbund. Obs du måste vara inloggad för att länken ska fungera. Läs mer.

Här till höger hittar du butikerna som säljer F och info om hur du kan prenumerera. 

I DET HÄR NUMRET:  Omslag: Grant Gunderson (kommer ut vecka 50 2017)

Ja, jag vill prenumerera, ta mig till prenumerationssidan

ADRESS
Fotografisk Tidskrift, Hornsgatan 103, 10 trappor, 117 28 Stockholm

För icke beställt material ansvaras ej.

PRENUMERATION
Yvonne Sundin
tel 08-702 03 45
prenumeration@sfoto.se
450 kronor/helår
550 kronor/helår/utland
postgiro 13 0199-3
bankgiro 274-9075

LÖSNUMMER
Kan beställas genom att maila kansliet. 

ANNONSER
Annonshuset114 47 Stockholm
tel 08-662 75 00
fax 08-662 71 29
annons@annonshuset.se

Här kan du prenumerera på Fotografisk Tidskrift.

Tidigare nummer:


Nummer 4 2017

Nummer 3 2017


Nummer 2 2017

 Nummer 1 2017

Nummer 4 2016Nummer 3 2016

 


Nummer 2 2016


Nummer 1 2016


Nummer 4 2015


Nummer 3 2015


Nummer 2 2015


Nummer 1 20

 


Nummer 6 2014


Nummer 3/3 2014


Nummer 1/2 2014Nummer 6 2013

Nummer 5 2013

Nummer 4 2013
Nummer 3 2013

Nummer 2 2013

Nummer 1 2013
Nummer 6 2012

Nummer 5 2012

Nummer 4 2012

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt