Tobias Dahlin

Jag sysslar i huvudsak med undervattensfotografi men är också inriktad på hav, kust, natur och miljö. Motiven är främst hämtade från havs- och insjömiljöer i Västsverige. Jag erbjuder bildförsäljning, fotoutställningar och föredrag med bildvisningar knutna till undervattensvärlden och den marina miljön. Jag tar också emot förfrågningar kring fotouppdrag och reportageidéer.

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt