Per Svensson

Verksam sedan 1980 och började med digital bildbehandling i mitten på 90-talet. Har sedan 2004 en studio i Norrköping. Huvudsaklig inriktning är reklam & industri med allt vad det innefattar. Auktoriserad fotograf i digital bildleverans.

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt