Per Wichmann

Fotograf sedan 70-talet. Van att jobba med journalist. Mest jobbar jag med video där jag tar hand om hela processen själv.

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt