Miguel Herranz

Jag heter Miguel Herranz och är verksam i Stockholmsområdet, även om jag rör mig mycket i södra Europa - Spanien och Portugal. Sommaren 2015 tog jag examen på Fotoskolan STHLM:s tvååriga Yrkeshögskoleutbildning Kommersiell Fotograf. Under utbildningen tillbringade jag cirka ett halvår som museifotograf på LSH, som står för Livrustkammaren, Skoklosters slott och stiftelsen Hallwylska museet.

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt