Kenneth Friberg

Allmänpraktiserande fotograf - bosatt på en gård i den Västmanländska skogen med egen studio i Möklintagården.

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt