Jan Nordén

Studio i Lund, centralt för att vara nära det man behöver. Mycken rekvisita. Egen P även för dig. Har jobbat med 'Besvärliga bilder', sådana som tar en, två.... sju dagar att ta till reklamvärlden och direkt till företag. Nu mest porträtt. Spelar fiol i dragspelsband, sjunger i kör, är Rotarypresident 2017-18, gift, tre Barn och Chrysler.

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt