Erika Petersdotter

VISION; Driva en fotografisk verksamhet med personligt bildspråk som berör. Ha en god etisk hållning gentemot fotografi, kunder och kollegor. Samt hålla en hög miljöstandard på produkter och tjänster som berör företaget.

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt